Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

İnsan Kaynakları Uygulamaları

Tan Döküm, hedef ve stratejileri doğrultusunda, kaliteli insan gücü ile personel ihtiyacını karşılayarak, Performans Yönetimi, Kariyer Planlama ve sürekli eğitimlerle çalışanların motivasyonunu ve gelişimini sağlamayı hedefler.

 

PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans Yönetimi, belirlenen hedefler doğrultusunda, ortak bilinç ve iletişim üzerine kurulmuş bir süreçtir. Çalışanlarımız, yetkinliklerine ve hedef gerçekleştirme düzeylerine göre değerlendirilir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ise çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları saptanıp, kariyer planlaması ve ücret ayarlaması yapılır.

 

KARİYER GELİŞİMİ

TAN DÖKÜM, çalışanlarının verimini artırarak, potansiyellerinin üst noktasına ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Kariyer planlaması yapar. Uzman Yardımcısı unvanı ile işe başlayan çalışanlarımız, her unvan için belirlenen bekleme sürelerini doldurmak, zorunlu eğitimlerini almak, gerekli ve yeterli performansı göstermek şartıyla, kariyer gelişimini en üst unvana kadar taşıyabilirler.

 

EĞİTİM

ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

Çalışanlarımıza, kariyer hedefleri doğrultusunda, görevlerinin gerektirdiği her türlü teknik ve kişisel eğitimler verilmektedir.

 

• Oryantasyon

İşe yeni başlayan çalışanlarımızın, grubumuzu ve şirketimizi tanıması amacıyla düzenlenen eğitimdir.

 

• Teknik Eğitim

Ağırlıklı olarak döküm ile ilgili konularda, çalışanlarımızın bilgi düzeylerini artıran, yenilikleri yakından takip etmelerini destekleyen ve uzmanlık alanlarındaki bilgi düzeylerini geliştiren eğitimlerdir.

 

• Beceri Ve Kişisel Gelişim Eğitimleri

Çalışanlarımızın kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmek, stresten uzak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerdir.

 

ACENTELERİN EĞİTİMİ

Özellikle yeni ürün ve uygulamaların tanıtımı ve acentelerimizin ihtiyaç duydukları konularda eğitim verilmektedir.

 

ÜCRET POLİTİKASI

Tan Döküm'de, sektör ücret koşulları dikkate alınarak, performans değerlendirme sistemine dayalı bir ücret sistemi uygulanmaktadır.

 

SOSYAL OLANAKLAR

Tan Döküm çalışanları, günün koşullarına uygun olan sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaktadır. Çalışanlarımıza Ferdi Kaza Sigortası, çalışanlarımız ile birlikte bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine Özel Sağlık Sigortası yaptırılmaktadır. Belirlenen limitler çerçevesinde, yemek ve ulaşım ücreti ödenmektedir.